Không ngừng khám phá,
khơi nguồn cảm hứng

Không ngừng khám phá,
Khơi nguồn cảm hứng

Ý tưởng chỉ lộ diện khi ta bước khỏi vùng an toàn,

Khơi gợi những cung bậc cảm xúc mới và mở ra góc nhìn hoàn toàn khác biệt.

Chúng chỉ được tạo ra bởi những ai dám theo đuổi đam mê và không ngừng khám phá.

 

Thông qua những sáng tạo truyền cảm hứng,

Kia sẽ luôn là người bạn đồng hành trong suốt hành trình

tìm đến ý tưởng – khởi nguồn của sự sáng tạo.

Ý tưởng là thành quả của một quá trình vận hành không ngừng giữa tâm trí và thể chất. Không đơn thuần chỉ là suy nghĩ, nguồn cảm hứng được tạo ra khi ý tưởng gắn liền với cảm xúc để tạo nên những điều không tưởng.

 

Hơn cả một phương tiện di chuyển thông thường,  Kia chính là người bạn đồng hành mang đến không gian và thời gian cho những cảm hứng được khai mở.

Hành trình kiến tạo nên Ý tưởng và theo đuổi đam mê
mang cho ta cơ hội được đặt chân đến những vùng đất mới,
kết nối với những người bạn mới và khám phá những 
trải nghiệm mới.

Hành trình kiến tạo nên

Ý tưởng và theo đuổi đam mê

mang cho ta cơ hội được

đặt chân đến những

vùng đất mới, kết nối với

những người bạn mới

và khám phá những

trải nghiệm mới.

Cần phải có thêm điều gì để tạo nên ý tưởng?

Tại sao ý tưởng mới vẫn chưa xuất hiện?

Nếu không tìm được ý tưởng, ta có thể làm gì?

Đây là những câu hỏi trong hành trình đi tìm ý tưởng.

 

Ý tưởng thử thách khả năng của con người

Để tạo ra quá trình thay đổi tương lai

Tạo nên một thế giới tốt đẹp hơn.

Con đường tìm đến Ý tưởng là hành trình khai mở những điều tiềm tàng trong mỗi chúng ta!

 

Tuy nhiên, Ý tưởng không chờ đợi bất kì ai.

Chúng có thể xuất hiện vào lúc ta ít mong đợi nhất.

Cũng có thể tồn tạo tại ở những nơi ta chưa từng đi qua.

Hãy không ngừng tiến về phía trước.